Ing.Miroslav Pelc - Výkon zeměměřických činností


 

Zabývá se :

- ověřováním geometrických plánů

- činností úředně oprávněného zeměměřického inženýra v rozsahu podle § 13 odst. 1 písm. a) zákona č.200/1994 Sb.

- tvorbou geometrických plánů - ukázka:  
- účelovým mapováním - ukázka:
- tvorbou geodetických mapových podkladů pro projekt staveb - ukázka:
- vytyčováním staveb a další geodetické práce - ukázka:

 

Ing.Miroslav Pelc - Výkon zeměměřických činností